RSS Facebook Linkuj!
 


kavenu.eu

plzen.eu

Bory šumí 21 dní

Datum akce: 7.10. - 27.10.2010

V říjnu spolupořádá Goada společně se skautským střediskem „STŘELA“, Knihovnou města Plzně – obvodní knihovnou Bory a Saunou nad zimákem pátrací hru pro bystré hlavy, do které se mohou kdykoli v jejím průběhu zapojit děti a mládež mladší 17 let a během ní vyzkoušet své luštitelské a kombinátorské schopnosti. Zahájení bude 7. 10. 2010 v 17:00 v Českém údolí u Borského parku. Více v odkazu na stránky akce.