RSS Facebook Linkuj!
 


kavenu.eu

plzen.eu

2. setkání autorů - Herní principy a pravidla

Datum akce: 15.3. - 16.3.2008

Tato dílna bude zaměřena na důkladné testování her a dotažení pravidel a herních principů. Po této fázi už by měly hry být připraveny pro nabízení distributorům a hledání možnosti vytvoření omezeného počtu herních prototypů.

Nedílnou součástí her jsou samozřejmě pravidla. A protože pravidla představují hru hráčům a ovlivňují už jejich první pohled na ni, je třeba je formulovat tak, aby byla jasná a srozumitelná. I tohoto tématu se workshop dotkne.