RSS Facebook Linkuj!
 


kavenu.eu

plzen.eu

1. setkání autorů - kreativní workshop

Datum akce: 19.1. - 20.1.2008

Na tomto workshopu se víceméně počítá s tím, že hra ještě skýtá velký prostor pro další práci. Další směr pomohou určit také přizvaní výtvarníci a grafici. Dílna je vnímána tvořivě a skýtá možnost vybrat ten správný kurs, kterým se ta která hra bude nadále ubírat. Je zaměřena vícemnéně výtvarně. Na tomto setkání by hra měla získat svou "fyzickou podobu".


 Strnka 1/1