RSS Facebook Linkuj!
 


kavenu.eu

plzen.eu

1. setkání autorů ('09)

Datum akce: 16.1. - 18.1.2009

Uzávěrka a testování her

Na tomto workshopu se víceméně počítá s tím, že hra ještě skýtá velký prostor pro další práci. Další směr můžete najít při společném testování a konzultacích. Po tomto setkání a během setkání následujícího bude ještě probíhat další důkladné testování a sbírání podkladů pro výběr finálních her, které postoupí do závěrečného výběru.